Norsk

Vinkelnerforening

Årsmøte 2024 og Vinprat

 • Dato: Søndag 3. mars 2024
 • Tidspunkt: kl. 13.00 (dagens program starter kl. 12.00, mer info lenger ned)
 • Sted: Bristol Hotel, Oslo/online
 • Årsmøte agenda
 • Godkjenne møteinnkalling
 • Velge møteleder og referent
 • Velge to til å signere regnskap og to til å signere referat
 • Presentasjon av NVFs partnere
 • Gjennomgang av årsmelding for 2023
 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2023
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette medlemskontingent for 2025
 • Vedta styrehonorar for 2024
 • Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett for 2024
 • Valg

Følgende er på valg:
President: Liora Levi
Styremedlem: Emelie Lindwall
Styremedlem: Torill Renaa
Styremedlem: Svein Vinofil Lindin
Styremedlem: Agnieszka Kropinska

Vara: Egle Stockute
Vara: Marlenne Diaz
Vara: Thorstein Taklo
Vara: Aron Grønås
Vara: Francesco Marzola

Link til årsmøtet samt fullstendig saksliste sendes ut til alle medlemmer i forkant av møtet
Frist for forslag var 11. februar 2024
Kun medlemmer av Norsk Vinkelnerforening kan delta og har stemmerett på årsmøtet. 


Vi får besøk av noen av de beste i vinverdenen!

Bli med på årsmøtet og få med deg en spennende «vinprat»
med Andreas Larsson og Salvatore Castano!

Verdensmester for vinkelnere 2007 Andreas Larsson (Sverige) og Europamester for vinkelnere 2021 Salvatore Castano (Italia) kommer til Oslo for en uformell prat rundt temaene:
Hva det innebærer å trene til et internasjonalt mesterskap, og ikke minst hva det innebærer å vinne!
Hvilke muligheter har det gitt, hvilke dører er åpnet?


PROGRAM:
kl. 12.00 – 13.00 – vinprat med gutta (sendes også digitalt!)
kl. 13.00 – 15.00 – årsmøte 2024
Vi avslutter med en enkel lunsj og et glass vin eller to 😉

STED:
Hotel Bristol, Oslo