Markedsføring av vinsmakinger, events og arrangementer

Vinkelnerforeningen tilbyr markedsføringspakker for å nå vinkelnere i hele Norge.
Vår adresseliste er til enhver tid oppdatert og vi når alle vinkelnere i Norge!
Annonsører støtter forenings viktige arbeid ved å annonsere gjennom våre adresselister, nettside og sosiale medier.
Husk å lese våre retningslinjer for krav til matriell og tips om utforming.

Du kan velge omfang ut fra ambisjonsnivået for ditt arrangement.

Basis kr 7000.-

 • Publisering på facebook sider til foreningen
 • 2 utsendelser etter fritt valgt dato
 • Når du skal nå alle vinkelnere i Norge
 • Tilpasset foreningens design på nyhetsbrev


Extra med påmelding og egen design kr 9500.-

 • Extra markedsføring +
 • E-post nyhetsbrev til våre medlemmer
 • Artikkel på forside vinkelner.no
 • Publisering på facebook sider til foreningen
 • 2 utsendelser etter fritt valgt dato
 • Når du skal nå alle vinkelnere i Norge
 • Kan tilpasses egen layout/design
 • Påmelding skjer via våre sider og håndteres av oss
 • Påmeldingslister oversendes 1-dag før smakingen


Stilling ledig kr 3500.-

 • Stilling ledig +
 • Stillingsannonse til våre medlemmer
 • Artikkel på forside vinkelner.no
 • Publisering på facebook sider til foreningen
 • Inntil 2 utsendelser
 • Passer når du skal ansatte vinkelnere, selgere eller ledere

Prisene er basert på ferdig og tilpasset materiell fra arrangøren. En runde korrektur er inkludert. Om det påløper assistanse med tilpasning eller oppdatering av bilder og tekst godtgjøres det på vanlig måte etter tidsforbruk.


Krav til materiellet

– Ingressfoto 300 x 200 pix
– Hovedfoto inntil 700 pix bredde
– Logo(er)
– Tekst i word o.l. eller på mail

Tips om utforming
– Navn på arrangementet
– Hovedtema
– Tid og sted tidlig i omtalen
– Enkel tekst
– Gjerne punktvis
– Ambisjonsnivået
– Produktet
– Regioner
– Produsenter
– Vinhus med representanter

Research
– Evaluering/research til deltakerne etter arrangementet 3000,- (etter avtale)

Jeg vil bli kontaktet!
Legg inn din informasjon her. Du får full assistanse med utarbeidelsen av din kampanje.

Velg markedsføringspakke

Alle felter er obligatoriske