Velkommen til årsmøte 2019

Norsk Vinkelnerforening innkaller til årsmøte

Lørdag 2. februar 2019
Tid: 12:00  – 15:00
Sted: Brasserie Paleo, Rosenkrantz’ gate 1, Oslo

Årsmøtet skal:

  1. Behandle Norsk Vinkelnerforening årsmelding
  2. Behandle Norsk Vinkelnerforening regnskap
  3. Behandle innkomne forslag
  4. Fastsette kontingent
  5. Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett
  6. Velge foreningens styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet.
Saker sendes til visepresident Trine Wiik-Lehmann epost

Medlemmer som ønsker å stille til valg bes kontakte valgkomiteen:
Daniel Johansson epost
Marianne Tyldum epost

Se forøvrig Norsk Vinkelnerforenings vedtekter her

Husk at årsavgiften for 2019 må være betalt innen årsmøtet for å ha møte-, tale- og stemmerett.