Norsk

Vinkelnerforening

Et historisk årsmøte

Søndag 3. mars ble det gjennomført årsmøte i Norsk Vinkelnerforening på Hotel Bristol i Oslo
Årsmøtet ble gjennomført både fysisk og digitalt.

 • Kort oppsummering fra agendaen under årsmøtet:
 • Se årsmeldingen for 2023 her
 • Regnskapet for 2023 ble godkjent
 • Begge forslagene ble nedstemt – se forslag 1 og forslag 2 her
 • Det ble bestemt å beholde opprettholde kontingenten til kr. 750,- i 2025
 • Styrehonorar forblir som avtalt i 2023
 • Etter gjennomgang av budsjett med kommentarer og endringer ble budsjett for 2024 vedtatt

Ny president er Henrik Dahl Jahnsen

Henrik Dahl Jahnsen fikk årsmøtets fulle tillit til å lede foreningen videre i årene fremover. Ikke ukjente Henrik Dahl Jahnsen er fem ganger norgesmester for vinkelnere og har lang fartstid fra bransjen etter å ha jobbet for Bølgen og Moi i Kristiansand og som vindirektør på Britannia i Trondheim. I februar åpnet Henrik en ny epoke som F&B-Director for nyetablerte Mati Gruppen og daglig leder for nyoppstartede Tollbua i Trondheim.

Henrik Dahl Jahnsen forteller forteller i en kommentar etter valget at det er veldig spennende og med litt ærefrykt at han overtar presidentrollen i Norsk Vinkelnerforening.

-Jeg gleder meg til å jobbe internasjonalt for Norge og fremme vinkelnerfaget, sier han. Jeg håper å kunne strømlinjeforme foreningen enda mer og forhåpentligvis gi bransjen større forståelse for hva foreningen er og gjør. -Jeg gleder meg til å kunne gi tilbake til en bransje som har gitt meg så mye

Henrik Dahl Jahnsen –
Vin & Brennevin Mars 2025

Styret i NVF for 2024-2025:

President:
Henrik Dahl Jahnsen (Trondheim)
Visepresident:
Signe Rødjajn Jensen (Oslo/Tjøme)

Styremedlemmer:
Tore Saegrov Carlsson (Oslo)
Svein Lindin (Oslo)
Emelie Lindwall (Oslo)
Silje Hanasand (Stavanger)
Torill Renaa (Stavanger)
Agnieszka Kropinska (Bergen)
Egle Stockute (Bergen)
Francesco Marzola (Oslo)

Varamedlemmer:
Aron Grønås (Trondheim)
Thorstein Taklo (Stavanger)
Sander Johnsson (Stavanger)
Stefano Pagani (Bergen/Haugesund)

Årsmøtet takket av Liora Levi for 7 år i styret og 6 år som president og ønsket Henrik Dahl Jahnsen enstemmig velkommen som ny president. 

Nye roller

Årmøtet og styret ønsker velkommen til to nye styremedlemmer:
Egle Stockute og Franscesco Marzola. samt to nye varamedlemmer:
Sander Johnsson og Stefano Pagani

Årmøtet og styret sier takk for innsatsen til: Morten Båtbukt og Marlenne Diaz

Agendaen for årsmøtet 2023 var som følger:

 • Godkjenne møteinnkalling
 • Velge møteleder og referent
 • Velge to til å signere regnskap og to til å signere referat
 • Presentasjon av NVFs partnere
 • Gjennomgang av årsmelding for 2023
 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2023
 • Behandle innkomne forslag
 • Det er foreslått å lage en spesifikasjon for vinkelnerutdannelsen i Norge. Se forslaget her
 • Forslag til vedtektsendring av §5-1-b
 • Målet med vedtektsendringen er å sikre at kvaliteten på
 • utdannelsen er på et minimumsnivå av kvalitet som verner yrkets fremtid. Se forslaget her
 • Fastsette medlemskontingent for 2025
 • Vedta styrehonorar for 2024
 • Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett for 2024